10% HOÀN CƯỢC THUA LIVE CASINO MỖI TUẦN

Nhận hoàn cược thua Live Casino lên đến 10 triệu đồng
Thời gian còn lại
Thời gian còn lại

Điều Kiện Riêng

a. Khuyến mãi này chỉ áp dụng cho các thành viên của Bwing.

b. Khuyến mãi hoàn cược thua bắt đầu từ 04/04/2021.

c. Tiền hoàn sẽ được tính gộp từ “TIỀN THUA RÒNG” từ THỨ HAI đến CHỦ NHẬT mỗi tuần. (TIỀN THUA RÒNG = Tổng thua – Tiền thưởng)

d. Thành viên quy đổi tiền hoàn thua của tuần trước từ Thứ hai (00:00:00) đến Chủ nhật (23:59:59) hàng tuần.

e. Vui lòng nhấn nút “NHẬN THƯỞNG” trong trang khuyến mãi để quy đổi “TIỀN THUA RÒNG” tuần trước. (Tiền thưởng không được giữ lại đến tuần sau)

f. Tiền thưởng sẽ được ghi có vào Ví được chọn trong vòng 24 giờ.

g. Tiền [THƯỞNG] phải đáp ứng yêu cầu VÒNG CƯỢC để hoàn tất yêu cầu rút tiền.

Điều Kiện Về Tiền Thưởng

Hoàn cược tiền thua
Hoàn cược tiền thua

Điều Khoản và Điều Kiện

1. Tiền thưởng sẽ hết hạn sau (30) ngày được cập nhật vào tài khoản trừ khi có qui định khác. Tiền thắng được từ tiền thưởng sẽ bị thu hồi nếu người chơi không hoàn tất số vòng cược yêu cầu trong thời gian được nêu.

2. Chỉ những cược tạo ra lợi nhuận thắng/thua mới được tính vào Doanh Thu Cược. Cược Hủy, Trống, cược hai lựa chọn sẽ không được tính vào doanh thu cược hợp lệ.

3. Khuyến mãi này không được áp dụng đồng thời với chương trình HOÀN TRẢ VIP của Bwing.

4. Doanh Thu Cược được xem là hoàn tất (sau khi cược trả kết quả), khi số dư trong tài khoản Thành Viên Hợp Lệ ít hơn số tiền cược tối thiểu cho một cược theo qui định ( VD: 20,000 VND)

5. Thành viên tham gia khuyến mãi phải chấp thuận và tuân theo tất cả những qui định nêu trên cũng như những qui định liên quan tại website của Bwing.

6. Bwing có quyền hoãn và hủy Khuyến Mãi bất cứ lúc nào.

7. Bwing có quyền đưa ra quyết định duy nhất và quyết định của Bwing là quyết định cuối cùng.

8. Điều Khoản & Điều Kiện Chung Bwing áp dụng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *