HOÀN TRẢ HÀNG NGÀY từ 1.85% tới 3.65%

KHÔNG GIỚI HẠN

Thời gian còn lại
Thời gian còn lại

 Điều kiện riêng

a. Khuyến mãi này chỉ áp dụng cho các thành viên của Bwing.

b. Thời gian hoàn trả hàng ngày sẽ bắt đầu lúc 00:00:00 (GMT+7) đến 23:59:59 (GMT+7).

c. Tiền hoàn trả sẽ được cộng vào tài khoản hàng ngày trong vòng 24 giờ.

d. TIỀN THƯỞNG HOÀN TRẢ HÀNG NGÀY KHÔNG CẦN trải qua vòng cược nào.

Điều Kiện Về Tiền Thưởng

Hoàn trả hàng ngày
Hoàn trả hàng ngày

Điều Khoản và Điều Kiện

1. Khuyến mãi này có thể kết hợp với các khuyến mãi hoàn trả khác.

2. Tiền hoàn trả được tính dựa trên tổng tiền cược hợp lệ mỗi ngày.

3. Chỉ những cược tạo ra lợi nhuận thắng/thua mới được tính vào Doanh Thu Cược để Hoàn Trả. Cược Cash Out, cược huỷ, cược vô hiệu, cược dưới 1.7 (Decimal); 0.7 (cược Trung Quốc); 0.7 (Cược Malay); -1.43 (cược Indo); -143 (cược US), hoặc cược hai bên không được tính cho doanh thu khuyến mãi.

4. Tiền hoàn trả không thể sử dụng chung cùng các khuyến mãi khác của Bwing.

5. Các thành viên tham gia phải chấp nhận và tuân theo các điều khoản đã nêu ở trên cũng như các quy định liên quan của Bwing.

6. Để biết danh sách các trò chơi bị loại trừ hoàn trả hàng ngày, vui lòng Bấm vào đây.

7. Bwing có toàn quyền sửa đổi hoặc huỷ bỏ khuyến mãi bất kỳ lúc nào.

8. Bwing là bên quyết định duy nhất và cuối cùng.

9. Áp dụng Điều khoản và điều kiện chung của Bwing.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *